tính năng Generative AI (AI tạo sinh) đầu tiên cho phiên bản beta của Photoshop